fbpx

טיולי אבות ובנים – תקנון רכישה ומדיניות ביטולים

 
נא לקרוא בעיון
סעיף 14ג’ לחוק הגנת הצרכן קובע כי בעסקת מכר מרחוק של שירותי הארחה נופש ובילוי רשאי הצרכן לבטל את העסקה בתוך 14 ימים מיום עשיית העסקה, ובלבד שביטול כאמור לא ייעשה בתוך שבעה ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן.
בנוסף, סע’ 14ג’1.(ג) לחוק הגנת הצרכן קובע כי בעסקת מכר מרחוק של שירותי הארחה נופש ובילוי שבוצעה ע”י אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, רשאי הצרכן לבטל את העסקה בתוך 4 חודשים מיום עשיית העסקה או מיום קבלת מסמך בדבר כל פרטי ההזמנה, ובלבד שביטול כאמור לא ייעשה בתוך שבעה ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן, ובכפוף לכך שההתקשרות בעסקה כללה שיחה בין העוסק לצרכן, ובכלל זה שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית.
עוד קובע הסעיף את תוצאות ביטול העסקה ולפיו העוסק יחזיר לצרכן בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי הצרכן, יבטל את חיובו של הצרכן בשל העסקה ולא יגבה מהצרכן סכום כלשהוא, זולת דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר כל פריט בהזמנה לאדם, או 100 שקלים על כל פריט בהזמנה לאדם, (חבילת נופש או טיול מאורגן יחשבו לפריט אחד), לפי הנמוך מבניהם. למען הסר ספק מובהר בזאת כי האמור בסעיף זה הינו לצורכי יידוע בלבד, וכי הנוסח המחייב והמלא של הוראות הביטול בעסקאות מכר מרחוק הוא זה המפורט בסעיף 14ג לחוק הגנת הצרכן.
כמו כן רועי אור שומר לעצמו את הזכות לבצע שינויים בתקנון הרכישה מפעם לפעם על פי שיקול דעתו וללא כל צורך בהודעה מוקדמת.
 
* התשלום לטיולי אבות ובנים מתחלק ל 3 חלקים 
 
1.כרטיסי טיסה
2.הזמנת מלון
3.שכר טרחה לרועי אור על הפקת החופשה ,תוכן האירוע וליווי והדרכה צמודים.
 
אפשרות אחת היא – הזמנת טיסות ומלון באופן עצמאי כאשר הזמנת המלון תיעשה ברדיוס ואזורים אשר ינתנו לכם.
אפשרות שנייה היא – ביצוע כל אלו ע”י רועי אור בשמכם ובעבורכם.
תשלומים לצד שלישי בשתי האפשרויות – למען הסר ספק מובהר כי כרטיס טיסה לחו”ל וכן הזמנת המלונות אינן נמכרות על ידי רועי אור עצמו אלא על ידי ספקי שירות חיצוניים אלו. לפיכך ביטול טיסה לחו”ל וכן ביטול של הזמנה בבית מלון ייעשו ישירות אל מול הצד השלישי שהן סוכנויות הנסיעה ,חברת התעופה ובית המלון אשר גובות את התשלום בגינן ואחראיות על כך באופן בלעדי ובהתאם למדיניות אשר תקבע על ידן ועל אחריותן בלבד. בכל מקרה בו תרצו לבטל את טיולכם אין רועי אור אחראי ואין הדבר תלוי בו בכל הקשור להחזרי כספים מצדדים שלישיים אלו.
 
*בכל מקרה בו תבחרו שרועי אור יעשה עבורכם את ההזמנה לבית המלון ולכרטיס הטיסה חתימה על טופס זה מהווה הצהרה על הסכמת העברת פרטיכם לצורך עסקאות אלו לצד שלישי שהם סוכני נסיעות העובים בשיתוף פעולה ומקומות אירוח.
עוד חשוב לציין כי בהזמנה של רועי אור עבורכם אין רועי אור יכול להיות אחראי על מיקום החדר במלון או על מיקום מושבי הטיסה.
 
כספים שאינם נכללים בתשלומים לצד שלישי ונכללים בשכר הטרחה יוחזרו בצורה הבאה :
 
החל מ- 90 ימים קלנדרים לפני הנסיעה ועד 31 יום לפני הנסיעה – עלות דמי הביטול יהיו  50% מהסכום אשר שולם.
החל מ-30 ימים קלנדרים לפני הנסיעה ועד 15 ימים לפני הטיול עלות דמי ביטול יהיו 75% מהסכום אשר שולם.
החל מ 14 יום לפני מועד הטיול דמי ביטול הינם מלוא הסכום.
דרכונים ואשרות – באחריות הזמין להחזיק בדרכון תקף ל-6 חודשים לפחות מיום החזרה לארץ.
בריאות – בריאותו הפיסית והנפשית של הלקוח היא על אחריותו בלבד , יתרה מכך חתימה על מסמך זה מהווה הצהרה מפורשת על בריאות פיסית ונפשית תקינים להשתתפות בטיול המיועד.
מה כלול – פירוט מדוייק על כל הכלול בטיול וכל אשר לא כלול ימסר ללקוח בטרם החלטתו להירשם ולהצטרף לטיול.
ביטוח – החבילה אינה כוללת ביטוח – חובה לקיים פוליסת ביטוח רפואי מתאימה לסוג הטיול , כולל ביטוח ביטול ו/או קיצור נסיעה, הטסה רפואית וחילוץ,ביטול טיסה וכל ההרחבות הנדרשות, מומלץ לרכוש ביטוח מיד עם ההרשמה לטיול, כדי להיות מכוסים במקרה של ביטול.
למען יוסר ספק , בטיול זה הנכם בוחרים ברועי אור שילווה אתכם בטיולכם ובמהלך ימי השהייה שלכם , אי לכך אין רועי אור או מישהו מעוזריו אחראיים בשום צורה לנזקים העשויים להיגרם לנוסע כתוצאה מתאונות , נפילות, פציעות ,מחלות , נזק למטען או כל נזק ישיר או עקיף שעלול להיגרם לו במהלך הטיול עקב תאונה , אלימות , שוד , גניבה , אבדה של מטען או מסמכים , כרטיסי טיסה , דרכון וכן הוצאות רפואיות וכיוצא באלה. חתימה על מסמך זה וכן השתתפות בטיול מהווים הסכמה מפורשת לתנאי זה ומהווים הצהרה מפורשת לוויתור על כל סוג של תביעה מכל צד או גורם כנגד רועי אור.
הנוסע מצהיר כי הוא בריא בגופו ובנפשו וכשיר להשתתפות בטיול אשר סוכם ,כמו כן מצהיר הנוסע  כי רכש ואו ירכוש עד מועד היציאה מהארץ ולמשך כל תקופת הטיול פוליסת ביטוח נסיעות מקיפה לחו”ל, הכולל ביטוח רפואי, ביטול הזמנה עקב סיבות רפואיות וביטוח מטען וכל ההרחבות הנדרשות. באחריותו של הנוסע לוודא כי הביטוח שערך תואם לאזור המתוייר דרך סוכן נסיעות או סוכן ביטוח.
 
תשלום – התשלום יבוצע בהעברה בנקאית.
הבטחת המקום תיעשה לאחר קבלת התשלום.
 שינויים – אנו שומרים את הזכות לבטל לחלוטין או לערוך שינויים במסלול הטיול על פי שיקול דעת מקצועי, לפני הטיול ובמהלכו, עקב סיבות שאינן תלויות, כגון שביתות, מזג אוויר ופגעי טבע, התרעות, הנחיות של סוכנים מקומיים או של רשויות מוסמכות, מגיפות, סכנות ביטחוניות וכל סיבה אחרת. שיקול דעת בנושא זה, לרבות שינויים מהותיים, הוא בלעדי ומוחלט.
במקרה של שינויים בתכנית או ביטול הטיול מסיבות שאינן תלויות כאמור, לא נהיה אחראיים לכל נזק ישיר או עקיף שייגרם לנוסע עקב שינויים אלה, לרבות אכזבה, מפח נפש או אי נעימות, ולא תהיה חובה להחזר כספי מלא או חלקי בגין שינויים אלה, אם הכספים כבר שולמו לגורם שלישי.
ביטול – ביטול יזום של טיול על ידי רועי אור יתאפשר עד 10 ימים לפני יציאת הטיול ללא כל טענה ו/או תביעה של המטייל.
עסקת העברה בנקאית תוחזר למטייל עד 14 ימים מרגע ההחלטה של הביטול.
*בכל מיקרה של ביטול החופשה מצד רועי אור לאחר רכישת כרטיס הטיסה מצד הלקוח,לא יהיה רועי אור אחראי בשום צורה על החזר כספי על מחיר כרטיס הטיסה או בית המלון ,לשם כך יש להתייעץ עם סוכן נסיעות/ביטוח בענייני ביטוח ביטול נסיעה.
 
 
 
תקנון קורונה – יובהר כי טיול מאורגן תחת מדיניות הקורונה מתקיים כל עוד מדינת היעד מקבלת תיירים מישראל וכל עוד הטיסה יוצאת כסדרה .ודגש כי גם אם מדינת היעד הופכת לאדומה אך ניתן להגיע ולטייל בה, הטיול מתקיים כסדרו.
ההתנהלות במדינת היעד הינה בכפוף לחוק החל בה בלבד ובהתאם להחלטת הרשויות המקומיות וחובת הנוסע\ת לנהוג לפיו.
יתכנו שינויים במסלול הטיול לפני ו\או לאחר היציאה מישראל ללא ידיעה מראש וללא צורך בהסכמת המטייל כל עוד סיבת שינוי המסלול נובעת מהנחית הרשויות המקומיות בצל וירוס הקורונה.
עילת שינוי המסלול או הפיכת המדינה לאדומה אינה מהווה עילת ביטול וכל ביטול מצד הנוסע\ת בגין כך יגרור דמי ביטול ככתוב במסלול הטיול.
על הנוסע\ת החובה והאחריות לרכוש פוליסת ביטוח מקיפה הכוללת סעיף קורונה המבטחת גם דמי ביטול מכל סיבה שהיא.
קיצור הטיול – בכל מיקרה לאחר ההגעה בו יחליט אחד המשתתפים כי אינו רוצה להמשיך את הטיול מסיבה כזו או אחרת , לא יהיה זכאי המבטל לכל החזר כספי כזה או אחר.
סירוב להירשם –  רועי אור שומר לעצמו את הזכות לדחות בקשת הרשמה ו/או לסרב לשתף כל אדם אשר לדעתו עלול להפריע למהלכו התקין של הטיול וזאת ללא צורך לנמק עמדתה בנידון. רועי אור שומר לעצמו את הזכות להפסיק את השתתפותו של מטייל אשר התנהגותו ו/או מצב בריאותו מונעים המשך השתתפותו בטיול ו/או פוגעים או עלולים לפגוע במטייל עצמו או במשתתפים אחרים, וכל זאת על פי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט . 
תנאי הרשמה – עצם הירשמותו של המטייל דרך אתר האינטרנט , טופס הרשמה , דף סליקת אשראי או העברה בנקאית או עצם השתתפותו של המטייל בטיול או בחלק ממנו, מבטאים את הסכמתו המלאה והמפורשת של המטייל לכל התנאים המפורטים בדף זה, בדף המידע ובמחירון.
 
 

אני הח"מ מאשר שקראתי ומסכים לתנאי התקנון ומדיניות הביטולים.