fbpx
טופס הזמנה ותקנון שירות לתכנון מסלול באי כרתים

תכנון וכתיבת מסלולי טיול בחו”ל

לקוחות יקרים, אנחנו  נעשה כמיטב ואת מרב מאמצינו על מנת לתכנן נכון את הטיול שלכם, לחסוך לכם בזמן ויותר חשוב, בכסף. אנחנו נתכנן לכם את הטיול לפרטי פרטים על פי בקשותיכם, רצונותיכם, תחומי העניין שלכם, נציע לכם לבקר במקומות שונים ולמעשה נכוון אתכם נכון בטיול שלכם. לנוחיותכם ולמען שקיפות מרבית, להלן תהליך ותקנון הזמנת מסלולי טיול בחו”ל.

שלב ראשון

סגירת הזמנת המסלול -הזמנת עבודה, תשלום מלוא הסכום מראש ותחילת העבודה.

שלב שני

שיחת תיאום ציפיות ראשונית על מנת לאפיין את רצונותיכם לטיול ויצירת שלד בסיס לתכנון המסלולים.

שלב שלישי
הכנת המסלול המלא והמפורט.

עם סיום הכנת המסלול המלא והמפורט נשלח אותו אליכם במייל . שימו לב שכל נקודות הציון הן ב google map’s בלבד (לא ניתן לעבוד עם אפליקציית וויז בבניית טיולים אלו).  המידע  אש ישלח אליכם יכלול את המסלול שלכם על פי ימים, לוח זמנים מומלץ לטיול, כמה זמן לשהות בכל מקום, כמה זמן נסיעה ממקום למקום, היכן לעצור, מה לראות, מהו הציוד/הביגוד הנדרש ועוד.

 

זכות היוצרים נשמרת לרועי אור המסלול גם לאחר מסירתה למזמין ולכן המזמין אינו רשאי לצלם, לשכתב, להעתיק ולהעביר את המסלול למי שאינו משתתף בטיול המתוכן.

ביטול עסקה לפני קבלת המסלול- 

25% מהסכום אשר שולם טרם העברת המסלול המפורט.

במקרה של ביטול לאחר הכנת המסלול המלא והמפורט לא ניתן לקבל החזר כספי משום סיבה ,גם מסיבת אי יכולת הגעה לטיול מכל סיבה שהיא ,גם אם הביטול נעשה מצד הלקוח ,או מצד חברת התעופה או כל גורם שלישי אחר.

יובהר להלן:

שירות בנייה ותכנון מסלולי טיול אינה כוללת הזמנות של בתי מלון/השכרת רכב/כניסה למתקנים שונים /הפלגות וכיו”ב. בכל הקשור להזמנת כל אלה יוכל רועי אור לשלוח קישורים מומלצים לספקי שירות אלו. ההזמנה היא עצמאית ובאחריותו של הלקוח.

רועי אור אינו אחראי בשום צורה לאי קיום פעילות שהוזמנה בהמלצתו מכל ספק שירות כזה או אחר – כגון ביטול הפלגה בשל רוח חזקה ביום ההפלגה או מקרים דומים אחרים או לחילופין אי יכולת לקיים את המסלולים המוצעים עקב תנאי מזג אוויר בלתי צפויים כאלה או אחרים.

יובהר להלן כי ללקוח לא תהיה כל עילה לטענה כזו או אחרת כלפי רועי אור במקרים מסוג זה או להחזר כספי.

בנוסף – מאחר ובתהליך בניית מסלול הטיול מגיע מידע ממקורות שונים, כאשר אופי ואפיון אתרי מסלול הטיול בחו”ל מישתנה ואינו בהכרח מתאים באופן שווה לכל אדם ומאחר ולרועי אור אין כל שליטה על מקורות, מקומות התיור, מסעדות מומלצות, אתרי לינה ואתרי מסלול הטיול, רועי אור אינו אחראי במידה ולקוח אינו שבע רצון מהמסלול אשר ביצע ורועי אור אינו אחראי לכל עוגמת נפש אשר תגרם ללקוחות מאותם מקורות, אתרי טיול, מקומות ממולצים וכיוצ”ב כתוצאה מכך.

הסתמכות של הלקוח על כל תוכן, מידע, דעות ועמדות המוצגים במסלול המוצע, נעשה על פי שיקול דעתו ונתון לשיקול דעתו ,רועי אור אינו אחראי לכל תוצאה שתגרם עקב ביצוע של המסלול המוצע בדרך כזאת או אחרת.

בכל מקרה, רועי אור ו/או כל נציג מטעמו לא יהיו אחראים בכל צורה שהיא לכל צד שהוא לגבי נזקים ישירים או עקיפים (לרבות נזקים כספיים, אובדן רווחים, מוניטין וכו’) עקב המסלול המוצע או ההמלצות המופיעות בו. מלוא האחריות הנובעת מביצוע המסלול יחול על הלקוחות עצמם, והלקוחות מתחייבים בזאת לשפות ולפצות את רועי אור בגין כל תביעה ו/או דרישה שתוגש נגד רועי אור בקשר עם כל תכנים שיועלו על ידה במסלול הטיול המוצע.

אין כל התחייבות מצד רועי אור להתאים את מסלול הטיול לצרכיו של כל אדם. ללקוח לא תהיה כל טענה, תביעה, או דרישה כלפי רועי אור בגין טיב המידע, השירותים והמוצרים המומלצים במסגרת המסלול המוצע, והוא מוותר בזה על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כאמור כנגד רועי אור ו/או כנגד מי מטעמו. השימוש במידע הניתן במסגרת הצעת המסלול נעשה באחריות הבלעדית והמלאה של המשתמש.

תיקונים : באחריות מזמין העבודה לעיין ,לבחון ,לפתוח קישורים ולעבור בצורה יסודית על העבודה הגמורה. לאחר קבלת המסלול המוכן במידה ולאחר עיון הלקוח ,מצא הלקוח מקום לתיקונים ,יש להגיש את הבקשה תוך שבוע ימים ולא יאוחר מזאת. בכל מקרה בו לא תוגש כל בקשה בתוך מועד זה ,יחשב הדבר כהסכמה ואישור הלקוח לעבודה בדיוק כפי שהוגשה ועל רועי אור לא תחול כל חובה לבצע אי אילו תיקונים לבקשת הלקוח לאחר מועד זה.

באם המידע שנתן רועי אור יכיל טעויות ו/או פגמים אשר נעשו בתום לב, לרועי אור לא תהיה כל אחריות כלשהי לכל טעות, פגם, הפסד רווח או כל נזק אחר שייגרם ו/או העלול להיגרם ללקוחות כתוצאה משימוש בהמלצות ו/או כתוצאה מאי יכולת לעשות בהם שימוש.

כמו כן רועי אור שומר לעצמו את הזכות לבצע שינויים בתקנון הרכישה מפעם לפעם על פי שיקול דעתו וללא כל צורך בהודעה מוקדמת.

אני הח"מ מאשר שקראתי ומסכים לתנאי התקנון ומדיניות הביטולים.