fbpx

תנאי הרשמה ומדיניות ביטולים - יחידה אירוח בכפר

נא לקרוא בעיון

– באחריות הלקוח לוודא כי כל הפרטים שיספק נכונים לצורך השלמת הרישום.

– ההרשמה מאמתת את הסכמת הלקוח כי קרא את כל פרטי דף זה, וכי הם מתאימים לו.  

– הרישום הינו אישי לכל לקוח ואינו ניתן להעברה- אלא באישור ובתיאום.

– מעצם ההרשמה מצהיר המשתתף כי הוא כשיר מבחינה רפואית להשתתף בחופשה שהוסכמה  ובכל הפעילויות אשר הוצעו.

  

* ההרשמה לחופשה  תיעשה בתשלום בהעברה בנקאית של מלוא הסכום.

מדיניות ביטול –

החל מ 14 ימים לאחר ביצוע התשלום ועד 21 יום לפני מועד ההגעה דמי ביטול הינם 50% מהסכום הכולל

.ביטול של החל מ 20 יום ופחות מהם מזמן מועד הנסיעה – תשלום מלוא הסכום. 

 

הזמנת טיסות לכרתים איננה נכללת במחיר ותעשה עצמאית מול חברת התעופה או סוכן הנסיעות

על המזמין לדאוג דרך סוכנות הנסיעות לקבל את כל המידע וכן לבצע את כל הפעולות הנדרשות

על מנת להיכנס ליוון בתקופת הנוכחית כגון מילוי טפסים בדיקת קורונה אם צריך וכן בדיקה של תנאי הכניסה ליוון בתאריכים המיועדים . כמו כן יש להתעדכן דרך סוכנות הנסיעות על ההגבלות אשר יתקיימו על החוזרים מיוון ארצה מחוסנים או שלא אם יחולו.

אי הגעה או איחור כל שהוא בשל אי מילוי הנחיות כאלה ואחרות יחייב את המזמין במלוא סכום ההזמנה.

 *במיקרה של ביטול בשל נסיבות הקשורות בקורונה כגון סגרים בארץ או ביוון יוחזר כל הסכום במלואו .

הבית  – יחידת האירוח ממוקמת בקומה השנייה מעל ביתינו הכפרי בו אנו מתגוררים(בית כפרי אותנטי בן 120 שנה) ליחידה יש כניסה דרך גרם מדרגות נפרד ,שפע של שקט, נוף מרהיב ופרטיות.

דרכונים ואשרות  יש להחזיק בדרכון תקף ל-6 חודשים לפחות מיום החזרה לארץ.

בריאות בריאותו הפיסית והנפשית של הלקוח היא על אחריותו בלבד , יתרה מכך חתימה על מסמך זה מהווה הצהרה מפורשת על בריאות פיסית ונפשית תקינים להשתתפות בטיול המיועד.

ביטוח חובה לקיים פוליסת ביטוח רפואי מתאימה לסוג הטיול , כולל ביטוח ביטול ו/או קיצור נסיעה, הטסה רפואית וחילוץ,ביטול טיסה וכל ההרחבות הנדרשות, מומלץ לרכוש ביטוח מיד עם ההרשמה לטיול, כדי להיות מכוסים במקרה של ביטול.

אין רועי אור או מישהו מעוזריו אחראיים בשום צורה לנזקים העשויים להיגרם לנוסע כתוצאה מתאונות , מחלות או חלילה מוות. נזק למטען או כל נזק ישיר או עקיף שעלול להיגרם לו במהלך הטיול עקב תאונה , אלימות , שוד , גניבה , אבדה של מטען או מסמכים , כרטיסי טיסה , דרכון , הוצאות רפואיות וכיוצא באלה. חתימה על מסמך זה וכן השתתפות בטיול מהווים הסכמה מפורשת לתנאי זה ומהווים הצהרה מפורשת לוויתור על כל סוג של תביעה מכל צד או גורם כנגד רועי אור מטעמו של הלקוח.

תביעת ביטוח  לתביעת פיצוי ביטוחי בגין אי הגעת מטייל לטיול ו/או הפסקת טיול עקב מחלה, פציעה, בעיה אישית או כל סיבה אחרת, יש לפנות ישירות לחברת הביטוח.

במקרה של שינויים בתכנית או ביטול הטיול מסיבות שאינן תלויות כאמור, לא נהיה אחראיים לכל נזק ישיר או עקיף שייגרם לנוסע עקב שינויים אלה, לרבות אכזבה, מפח נפש או אי נעימות, ולא תהיה חובה להחזר כספי מלא או חלקי בגין שינויים אלה.

ביטול ביטול יזום של טיול על ידי רועי אור בשל נסיבות יוצאות דופן  יתאפשר עד 10 ימים לפני מועד ההגעה ללא כל טענה ו/או תביעה של המטייל.
בכל מקרה שכזה יוחזר  למטייל מלוא הסכום עד 14 ימי עסקים מרגע ההחלטה של הביטול.

*בכל מיקרה של ביטול החופשה מצד רועי אור לאחר רכישת כרטיס הטיסה מצד הלקוח,לא יהיה רועי אור אחראי בשום צורה על החזר כספי על מחיר כרטיס הטיסה ,לשם כך יש להתייעץ עם סוכן נסיעות/ביטוח בענייני ביטוח ביטול טיסה.

 

תקנון קורונה ללמקרה הצורך – יובהר כי טיול מאורגן תחת מדיניות הקורונה מתקיים כל עוד מדינת היעד מקבלת תיירים מישראל וכל עוד הטיסה יוצאת כסדרה .ודגש כי גם אם מדינת היעד הופכת לאדומה אך ניתן להגיע ולטייל בה, הטיול מתקיים כסדרו.

ההתנהלות במדינת היעד הינה בכפוף לחוק החל בה בלבד ובהתאם להחלטת הרשויות המקומיות וחובת הנוסע\ת לנהוג לפיו.

יתכנו שינויים במסלול הטיול לפני ו\או לאחר היציאה מישראל ללא ידיעה מראש וללא צורך בהסכמת המטייל כל עוד סיבת שינוי המסלול נובעת מהנחית הרשויות המקומיות בצל וירוס הקורונה.
עילת שינוי המסלול או הפיכת המדינה לאדומה אינה מהווה עילת ביטול וכל ביטול מצד הנוסע\ת בגין כך יגרור דמי ביטול ככתוב במסלול הטיול.
על הנוסע\ת החובה והאחריות לרכוש פוליסת ביטוח מקיפה הכוללת סעיף קורונה המבטחת גם דמי ביטול מכל סיבה שהיא.

קיצור הטיול – בכל מיקרה לאחר ההגעה בו יחליט אחד המשתתפים כי אינו רוצה להמשיך את הטיול מסיבה כזו או אחרת , לא יהיה זכאי המבטל לכל החזר כספי כזה או אחר.

– כמו כן הנרשם מאשר כי שינויים בלו”ז, במנחים ופעילויות אינם מהווים עילה לביטול ההרשמה או החזר כספי כזה או אחר.

תנאי הרשמה – עצם הירשמותו של המטייל דרך אתר האינטרנט , טופס הרשמה , דף סליקת אשראי או העברה בנקאית או עצם השתתפותו של המטייל בטיול או בחלק ממנו, מבטאים את הסכמתו המלאה והמפורשת של המטייל לכל התנאים המפורטים בדף זה, בדף המידע ובמחירון.

סעיף 14ג’ לחוק הגנת הצרכן קובע כי בעסקת מכר מרחוק של שירותי הארחה נופש ובילוי רשאי הצרכן לבטל את העסקה בתוך 14 ימים מיום עשיית העסקה, ובלבד שביטול כאמור לא ייעשה בתוך שבעה ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן.
בנוסף, סע’ 14ג’1.(ג) לחוק הגנת הצרכן קובע כי בעסקת מכר מרחוק של שירותי הארחה נופש ובילוי שבוצעה ע”י אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, רשאי הצרכן לבטל את העסקה בתוך 4 חודשים מיום עשיית העסקה או מיום קבלת מסמך בדבר כל פרטי ההזמנה, ובלבד שביטול כאמור לא ייעשה בתוך שבעה ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן, ובכפוף לכך שההתקשרות בעסקה כללה שיחה בין העוסק לצרכן, ובכלל זה שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית.
עוד קובע הסעיף את תוצאות ביטול העסקה ולפיו העוסק יחזיר לצרכן בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי הצרכן, יבטל את חיובו של הצרכן בשל העסקה ולא יגבה מהצרכן סכום כלשהוא, זולת דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר כל פריט בהזמנה לאדם, או 100 שקלים על כל פריט בהזמנה לאדם, (חבילת נופש או טיול מאורגן יחשבו לפריט אחד), לפי הנמוך מבניהם. למען הסר ספק מובהר בזאת כי האמור בסעיף זה הינו לצורכי יידוע בלבד, וכי הנוסח המחייב והמלא של הוראות הביטול בעסקאות מכר מרחוק הוא זה המפורט בסעיף 14ג לחוק הגנת הצרכן.

רועי אור שומר לעצמו את הזכות לבצע שינויים בתקנון הרכישה מפעם לפעם על פי שיקול דעתו וללא כל צורך בהודעה מוקדמת.

אני הח"מ מאשר שקראתי ומסכים לתנאי התקנון ומדיניות הביטולים.
(על כל אחד מהנוסעים למלא טופס זה)